Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів ДГП "Геолекспертиза"

+38 (044) 285-66-18, 286-43-39
м. Київ 01133
вул. Кутузова, 18/7, оф. 906

ГОЛОВНА / Моніторинг та наукове супроводження надрокористування

Підстави щодо проведення послуг з моніторингу та наукового супроводу надрокористування (МтаНС):

ДГП «Геолекспертиза» визнано переможцем конкурсу серед спеціалізованих державних геологічних підприємств, які проводитимуть моніторинг та наукове супроводження надрокористування.

ДГП «Геолекспертиза» надає послуги з моніторингу та наукового супроводу надрокористування у відповідності до Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 11.03.2013 № 96 що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.03.2013 р. за № 500/23032.

Завдяки накопиченому більше ніж 30-річному досвіду робіт з експертизи геологічних проектів різної спрямованності ДГП «Геолекспертиза» має чи не єдину в Україні найбільш повну нормативну базу, що стосується геологічної галузі. Згідно листа Держгеонадр № 17340/01/04-13 від 31.12.13 р. наше підприємство вдруге визнано переможцем конкурсу серед спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України, які проводитимуть протягом року моніторинг та науковий супровід Надрокористування.

Моніторинг здійснюється щодо виконання особливих умов користування надрами, передбачених спеціальним дозволом та угодою про умови користування надрами по таким видам корисних копалин: горючі корисні копалини; металічні корисні копалини; неметалічні корисні копалини; води підземні; грязі лікувальні; гази інертні.

Перелік документів, необхідних для виконання МтаНС (Копії документів дозволяється надсилати в електронній формі)

тверді корисні копалини:

 1. Протоколи затвердження (апробації) запасів.
 2. Проект ОВНС.
 3. План розвитку гірничих робіт на поточний рік із копією плану гірничих виробок, (завірений печаткою надрокористувача.),
 4. Дозвільні документи органів Держуправління: Екологічна картка, радіаційний сертифікат та паспорти радіаційної якості сировини і готової продукції, дозволи на спецводокористування, небезпечні роботи, викиди забруднюючих речовин, розміщення відходів тощо.
 5. Звітні документи за останні 2 роки (форма 5-гр).
 6. Паспорт родовища, паспорти блоків.
 7. Графічні додатки(ситуаційний план, геологічно орієнтовані карти, розрізи та план підрахунку запасів).
 8. Для твердих корисних копалин в разі проведення експлуатаційної розвідки надати довідку про заплановану кількість свердловин експлуатаційної розвідки)
 9. Погодження надання спецдозволу на користування надрами (Мінекобезгіеки, Держнаглядохорнпраці, місцеві органи влади тощо).
 10. Акти та схеми гірничого і земельного відводів.
 11. Акти та приписи планових перевірок контролюючими органами за попередній та поточний роки разом із постановами та протоколами відносно виявлених порушені» (У разі відсутності перевірок на підприємстві за попередній та поточний роки, обов’язково надати лист з підтвердженням щодо їх відсутності).
 12. Повідомлення про виконання приписів разом з актами усунених порушень.

підземні води:

 1. Протоколи затвердження (апробації) запасів (в т.ч. коротка авторська довідка, експертні висновки, зауваження експертів, відповіді на зауваження).
 2. Звіт з переоцінки запасів/геологічного вивчення (за наявності в електронному вигляді).
 3. Технологічна схема водозабору (за наявності, обов’язкова для мін. вод).
 4. План розвитку підприємства, водовідбору (на поточний рік.).
 5. Дозвільні документи органів Держуправління: Екологічна картка, паспорти радіаційної якості води і готової продукції, дозвіл на спецводокористування, наявність скиду стічних вод.
 6. Звітні документи за останні 2 роки (форма 7-ір).
 7. Паспорти свердловин, паспорт водозабору.
 8. Графічні додатки:
 9. Ситуаційний план, гідрогеологічна карта з розрізами масштабу 1:10000 – 1:25000.
 10. Координати свердловини.
 11. План підрахунку запасів підземних вод.
 12. Копії надіслати в електронній формі та у паперовому вигляді (обов’язково завірити печаткою падрокористувача):
 13. Погодження надання спецдозволу на користування надрами (Мінекобезгіеки, Держнаглядохорнпраці, місцеві органи влади тощо).
 14. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (або оренда).
 15. Акти та приписи планових перевірок контролюючими органами за попередній та поточний роки разом із постановами та протоколами відносно виявлених порушені» (У разі відсутності перевірок на підприємстві за попередній та поточний роки, обов’язково надати лист з підтвердженням щодо їх відсутності).
 16. Повідомлення про виконання приписів разом з актами усунених порушень.
 17. Розміри ЗСО, затверджені органами місцевої влади.