Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів ДГП "Геолекспертиза"

+38 (044) 285-66-18, 286-43-39
м. Київ 01133
вул. Кутузова, 18/7, оф. 906

ГОЛОВНА / Експертиза проектно-кошторисної документації

Експертиза проектно-кошторисної документації проводиться за наступними напрямками:

 

 • по проектах на проведення регіональних геолого-геофізичних досліджень, пошуків, розвідки, мінеральної сировини родовищ корисних копалин, геоекологічних, гідрогеологічних і інженерно-геологічних робіт, робіт з моніторингу стану надр, морських геолого-геофізичних робіт, будівництва свердловин на нафту й газ, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, тематичних робіт, контрактних цін геологічних завдань, індексів подорожчання кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт і глибокого буріння, на облаштованість баз геологічних організацій, на облаштованість родовищ корисних копалин, реконструкцію й капітальний ремонт об’єктів геологічної галузі;
 • по промисловій цінності корисних копалин;
 • по техніко-економічних обґрунтуваннях тимчасових і постійних кондицій;
 • з техніко-економічних міркувань про промислову цінність родовищ корисних копалин;
 • по тимчасових проектно-кошторисних нормах;
 • по нормативах для проектування й кошторисного ціноутворення;
 • по розрахунках економічної ефективності;
 • по звітах по закінчених роботах;
 • по індексах подорожчання робіт;
 • попередній розгляд і експертиза проектної й технічної документації на розробку родовищ вуглеводневої сировини, а також твердих корисних копалин;
 • експертна робота із запитів державних служб і відомств;
 • конфліктна проектно-кошторисна експертиза в області надрокористування;
 • експертиза об’єктів історичної й культурної спадщини в області надрокористування;
 • експертиза нових технологій в області недропользования;
 • експертиза проектів геологорозвідувальних робіт;
 • аудит документів і проектів в області підрахунку запасів родовищ корисних копалин;
 • аудит і оцінка виконання ліцензійних угод в області надрокористування;
 • аудит заявленої документації в області ліцензування користування надрами.