Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів ДГП "Геолекспертиза"

+38 (044) 285-66-18, 286-43-39
м. Київ 01133
вул. Кутузова, 18/7, оф. 906

ГОЛОВНА / Експертиза геологічних матеріалів

Підстави щодо проведення геологічної експертизи:

Метою експертизи геологічних матеріалів є визначення відповідності виконаних робіт (з видобування, геологічного вивчення або дослідно-промислової розробки) вимогам чинного законодавства, ліцензійним угодам та необхідним природоохоронним заходам

Підставою щодо поведення геологічної експертизи є пункт 27 постанови Кабінету Мінистрів України від 30 травня 2011 р. за № 615 : “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”

Перелік документів, які необхідно надати для проведення геологічної експертизи геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, що виконуються за недержавні кошти:

 • 1. Копія спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та Угоди про користування надрами між користувачем та державою в особі уповноваженого державного органу.
 • 2. Договір між: користувачем надр («Замовник») та виробником геологорозвідувальних робіт («Виконавець») на проведення геологорозвідувальних робіт.
 • 3. Геолого-методична та технічна частини проекту.
 • 4. Кошторисна частина проекту (за необхідністю, рішення приймає «Замовник»).
 • 5. Проект дослідно-промислової розробки родовища (геолого-методична та технічна частини) – за наявністю.
 • 6. Довідка щодо фактично виконаних та заактованих робіт.
 • 7. Польова геологічна та технічна документація і графічні та табличні матеріали по виконаним роботам. Маркшейдерська (за наявністю) документація
 • 8. Результати аналітичних досліджень та технологічних випробувань.
 • 9. Результати підрахунку запасів корисних копалин.
 • 10. Акти всіх перевірок виробничої діяльності підприємства та підтвердження виконання приписів організацій, які проводили перевірки.
 • 11. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт.
 • 12. Графічні матеріали (оглядова карта, оглядова геологічна карта, геологічні розрізи та інш.).
 • 13. Копії документів щодо реєстрації підприємства (свідоцтво про реєстрацію, довідка про включення до ЄДРПОУ, установчі документи.

Перелік документів, які необхідно надати для проведення геологічної експертизи видобувних робіт на тверді корисні копалини, що виконуються за недержавні кошти:

 • 1. Копії спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та Угоди про користування надрами між користувачем та державою в особі уповноваженого державного органу.
 • 2. Договір між користувачем надр («Замовник») та виробником геологорозвідувальних робіт («Виконавець») на проведення геологорозвідувальних , робіт.
 • 3. Геологічне (технічне) завдання, протокол розгляду проектно-кошторисної документації на нараді «Замовника», геолого-методична та технічна частина проекту. Кошторисна частина проекту (за необхідністю, рішення приймає «Замовник»), Або Звіт про результати проведених геологорозвідувальних робіт.
 • 4. Проект дослідно-промислової розробки родовища (геолого-методична та технічна частини) – за наявністю.
 • 5. Проект промислової розробки родовища (геолого-методична та технічна частини).
 • 6. Результати аналітичних досліджень та технологічних випробувань.
 • 7. Результати підрахунку запасів корисних копалин (протокол ДКЗ).
 • 8. Акти всіх перевірок виробничої діяльності підприємства та підтвердження виконання приписів організацій, які проводили перевірки.
 • 9. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення видобувних робіт.
 • 10. Графічні матеріали (оглядова карта, оглядова геологічна карта, геологічні розрізи тощо).
 • 11. Польова геологічна, маркшейдерська документація.
 • 12. Форма 5-гр.
 • 13. Проект гірничого та земельного відводу.
 • 14. Проект рекультивації.
 • 15. Проект (заключення) ОВНС.
 • 16. План розвитку гірничих робіт.
 • 17. Екологічна карта.
 • 18. Копії документів щодо реєстрації підприємства (свідоцтво про реєстрацію, довідка про включення до ЄДРПОУ, установчі документи).
 • 19. Погодження – за наявністю.