Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів ДГП "Геолекспертиза"

+38 (044) 285-66-18, 286-43-39
м. Київ 01133
вул. Кутузова, 18/7, оф. 906

ГОЛОВНА / Аналітичні та інформаційно-дослідні роботи

Аналітичні й інформаційно-дослідні роботи:

  • Проведення робіт з аналізу вартісних і економічних ринкових тенденцій в області аукціонної політики при передачі об’єктів твердих корисних копалин і вуглеводневої сировини в розробку, а також порівняльна експертиза вартісних оцінок об’єктів і проектів їх розробки на стадії підготовки до проведення аукціонів;
  • Оцінка геологічної інформації;

   фрагмент геологічної карти

  • Організація експертизи проектів на розробку й видобуток корисних копалин;
  • Розробка кошторисних нормативів, розцінок і методичних документів в області проектування геологорозвідувальних робіт;
  • Розробка бізнес – планів в області геологорозвідки;
  • Розрахунки мінімальної ціни контракту;
  • Інформаційна діяльність;
  • Оцінна діяльність.
  • 50_PreC_10_Map_KR_99a_500_780Аналітично-дослідні роботи з підбору родовищ корисних копалин

    

   Наше підприємство виконує дослідження з підбору найбільш перспективних родовищ різноманітних корисних копалин для потенційних користувачів надр з метою їх інвестиційної діяльності у розробку (експлуатацію) родовищ корисних копалин.

   Для аналізу залучаються сучасні та ретроспективні геолого-орієнтовані основи, виконані в Україні за рахунок кошт державного бюджету в рамках робіт з геологічного довивчення площ масштабів 1 : 200 000, 1 : 50 000 (ГДП‑200, 50), регіональних та узагальнюючих робіт масштабів 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 500 000, а також пошукових, пошуково-оцінювальних та розвідувальних робіт.

   Можливе уточнення геологічної будови родовища корисних копалин або його частини із залученням баз даних (БД) первинного фактичного матеріалу (описів свердловин, відслонень, шурфів тощо).

   Для оцінки перспективності родовища використовується логістичний аналіз його розташування у транспортній та енергетичній мережі України.

    

   Аналітично-дослідні роботи з підбору перспективних ділянок (площ) з метою виявлення родовища корисних копалин

    

   Наше підприємство виконує дослідження з підбору найбільш перспективних ділянок (площ) для інвестиційної діяльності потенційних користувачів надр з метою їх геологічного вивчення для виявлення родовищ різноманітних корисних копалин з подальшою їх розробкою (експлуатацією). 

  •  

   Для аналізу залучаються сучасні та ретроспективні геолого-орієнтовані основи, виконані в Україні за рахунок кошт державного бюджету в рамках робіт з геологічного довивчення площ масштабів 1 : 200 000, 1 : 50 000 (ГДП‑200, 50), регіональних та узагальнюючих робіт масштабів 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 500 000,  а також пошукових, пошуково-оцінювальних та розвідувальних робіт.

  •  

   Можливе уточнення геологічної будови ділянок (площ) із залученням баз даних (БД) первинного фактичного матеріалу (описів свердловин, відслонень, шурфів тощо).

    

  • Для оцінки перспективності ділянок (площ) використовується логістичний аналіз їх розташування у транспортній та енергетичній мережі України.

    

   ДГП «Геолекспертиза» виконує підготовку бізнес-планів (проектів) щодо розробки родовищ корисних копалин, або додаткового їх геологічного вивчення.